Logo politie16 Met minder autokraken en fietsdiefstallen, laat Oudewater een evenwichtig veiligheidsbeeld zien over 2017. Burgemeester Pieter Verhoeve beklemtoont dat Oudewater…

één van de veiligste gemeenten van Nederland is, maar dat dorpelingen met elkaar alert moeten zijn om dat zo te houden. In de afgelopen jaren hebben de gemeente en de politie flink geïnvesteerd in het terugdringen van het aantal inbraken.

Dit jaar echter was er een lichte stijging te zien van het aantal woninginbraken en geweldsdelicten. Ook huiselijk geweld laat een plus zien.
tabel
Knipsel