In de raadsvergadering van 27 maart neemt de gemeenteraad van Bodegraven-Reewijk een besluit over een experiment voor zondagopenstelling van winkels in Reeuwijk-Brug.

Het experiment moet tegemoetkomen aan de behoefte van recreanten en duurt van 1 april tot 31 oktober.

In het raadsbesluit is de voorwaarde opgenomen dat het experiment in oktober 2019 zal worden geëvalueerd. Dan pas volgt een besluit of de proef wordt voortgezet of beëindigd.

Ondertussen zullen er via steekproeven mensen worden geïnterviewd om te achterhalen waar de klanten die zondags winkelen vandaan komen.

Het inwonerspanel zal geraadpleegd worden en er komt een gesprek met ondernemers en inwoners uit Reeuwijk-Brug.