Logo WaterpeilPleidooi voor een expertisecentrum in het Groene Hart geeft Hans Oosters, dijkgraaf van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de steun van diverse gemeenten…

in de regio om het probleem van bodemdaling nadrukkelijker op de kaart te zetten. Bodemdaling is een vicieuze cirkel vermeld het Leidsch dagblad. De bodem van het Groene Hart bestaat voor een groot deel uit laagveen, op sommige plekken meer dan vier meter dik.

Duurzaamheid Bureau Metabolic wijst in een recent gepubliceerde rapport ook op het gevaar van zoute kwel, een bijproduct van bodemdaling. Volledig voorkomen van bodemdaling is vrijwel onmogelijk. Een belangrijke stap is het verminderen van het niveau van ontwatering, oppert Metabolic.

De problematiek is aangekaart bij de formatie in Den Haag.