De Raad van Commissarissen en het Dagelijks Bestuur hebben een extern bureau uit Rotterdam opdracht gegeven onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag en angstcultuur bij Ferm Werk.

Woerden&Democratie is in bezit van van een document waarin wordt aangegeven dat er bij de Raad van Commissarissen van Ferm Werk twee afzonderlijke meldingen zijn binnen gekomen.  Daarin werd aangegeven dat een hooggeplaatste medewerker van Ferm Werk seksuele relaties zou zijn aangegaan met meerdere medewerksters en een client van Ferm Werk. Daarnaast zou betreffende persoon meerdere collega‚Äôs hebben geprobeerd te verleiden en was er sprake van een angstcultuur op de werkvloer, zo luidt de melding.

Ferm Werk is een gemeentelijke organisatie die namens vier gemeenten, waaronder de gemeente Woerden, de participatiewet uitvoert.