Logo Geld 4Provincie Zuid-Holland investeert 24,4 miljoen euro extra in de veenweiden van de Krimpenerwaard. Betrokken agrariĆ«rs die zelf bij willen dragen aan de natuur-, water- en bodemdaling…

doelstellingen wordt op grond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) nu investeringsruimte geboden. Dit maakt het voor hen makkelijker om hun bedrijf te kunnen omvormen naar een natuur inclusief bedrijf. Hiermee wordt ook de realisatie van weidevogeldoelstellingen versneld.

Met de betrokkenen die niet kiezen voor zelfrealisatie kunnen middels deze investering afspraken gemaakt worden om uitgekocht te worden tegen een volledige schadeloosstelling. Deze aangekochte gronden komen vervolgens komen vervolgens ook weer beschikbaar voor een natuurinclusief bedrijf.