In de gemeente de Ronde Venen krijgen huishoudens met een laag inkomen een eenmalige uitkering van maximaal € 200,- als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen.Het Rijk heeft hiervoor geld gereserveerd, maar er is nog wel een wetswijziging nodig die er snel gaat komen. Inwoners met een bijstandsuitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch in het eerste kwartaal van 2022. Voor inwoners die geen bijstandsuitkering maar wel een laag inkomen hebben komt er waarschijnlijk een inkomensgrens. Het wordt inwoners aangeraden de website van de gemeente te raadplegen.