Logo leergeld nederlandIn Nieuwegein leven ongeveer 1500 kinderen in een gezin met een laag inkomen. Voor hen is meegaan met een schoolreisje of lid zijn van een voetbalvereniging niet vanzelfsprekend…

daarom stelt het Rijk extra geld beschikbaar. De gemeente Nieuwegein wil dit geld gebruiken om het kindpakket van Stichting Leergeld uit te breiden met een betere fiets- en computerregeling, de Stadspas en de begeleiding van jongeren bij de aanpak van hun schulden.

De regeling biedt ouders compensatie voor kosten van bijvoorbeeld een ouderbijdrage van een schoolreisje, de contributie voor een sportvereniging en dergelijke. Jaarlijks is per kind € 225,- beschikbaar om te besteden aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.