Logo Geld 4De gemeente Utrecht gaat in 2018, 170.000 euro extra investeren in de begeleiding van kinderen die met hun ouders in de crisisopvang verblijven. Deze gezinnen verblijven daar omdat zij…

dakloos zijn geworden.

Het voorkomen van dakloosheid staat in Utrecht voorop. Wethouders Kees Diepeveen en Victor Everhardt vinden het belangrijk dat er in de opvang ook aandacht is voor kinderen. Kinderen die niet gehoord of begeleid worden hebben meer kans om later problemen te krijgen. Goede begeleiding verdient daarom structurele aandacht.

De afgelopen tijd hebben verschillende voorzieningen intensief samengewerkt aan het verhogen van de kwaliteit van opvang en begeleiding van gezinnen. Resultaat hiervan is dat gezinnen die dakloos dreigen te raken beter begeleid worden.