Logo Groene Energie Milieu De gemeente Woerden maakt in de begroting van volgend jaar geld vrij bedoeld voor maatregelen om klimaat neutraal te kunnen zijn. Het gaat om 700 duizend euro.

Er zijn verschillende actieplannen waar dat geld voor bestemd is. Wethouder Hans Haring zegt in RPL Actueel dat het nu hoog tijd wordt dat er geld beschikbaar komt om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Voor de toekomst zegt Haring dat het zaak is om financieel gezond te blijven en keuzes te maken op gebied van het sociaal domein, wegen en groen.