Logo TramEr is extra geld nodig voor de sneltram tussen IJsselstein, Nieuwegein en Utrecht. De vernieuwing van de sneltram op dit traject vergt een extra investering van 16 miljoen euro, wat leidt…

tot jaarlijkse afschrijvingslasten van 530.000 euro. Tot die conclusie komt de provincie Utrecht nadat ze het oorspronkelijke krediet van 141 miljoen euro opnieuw onder de loep heeft genomen.

Tijdens de zomermaanden van 2020 wordt de trambaan in IJsselstein en Nieuwegein-Zuid vernieuwd. Bovendien worden dan alle haltes van de sneltrein aangepast aan de komst van nieuwe lagevloertrams. Als die vernieuwing gereed is, wordt de tram aangesloten op de Uithoflijn, waardoor er één geïntegreerd tramsysteem van IJsselstein tot de Uithof ontstaat.