Logo Zonnepanelen 2Het college van burgemeester en wethouders in Nieuwkoop en het Ashram College zijn het eens geworden over een extra investering in de duurzaamheid van het nieuwe schoolgebouw.

Nadat eerdere onderhandelingen niet tot overeenstemming leidden, waren zowel de gemeente als het Ashram van mening dat een laatste inspanning op zijn plaats was.

Het college stelt voor dat de gemeente een bedrag van 412 duizend euro beschikbaar stelt voor onder meer triple glas, ledverlichting en 430 m2 zonnepanelen. Hierdoor is het nieuwe schoolgebouw straks bijna energieneutraal. In de eerste 7 jaar plaatst Ashram nog 200 m2 zonnepanelen op eigen kosten waardoor de school net zoveel energie opbrengt als dat het gebruikt.