Logo Geld 1Het college van Utrecht gaat zich extra inzetten om armoede en schulden bij mensen in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen aan te pakken. Daarom heeft de raad in de…

Voorjaarsnota voorgesteld om jaarlijks €350.000 extra beschikbaar te stellen, voor trajecten schulddienstverlening via Stadsgeldbeheer. De gemeente vindt het belangrijk dat mensen die gebruik maken van zorg en ondersteuning in de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen uit kunnen stromen naar zelfstandig wonen.

Ook is een taskforce van het Leger des Heils en De Tussenvoorziening aan het werk om financiële knelpunten en de uitstroom uit de maatschappelijke opvang en beschermd wonen aan te pakken.