Logo KerstboomDe gemeente Utrecht besteedt dit extra aandacht aan het ophalen van afval en kerstbomen. Dit omdat de kerstdagen dit jaar op een maandag en een dinsdag vallen waardoor het…

weekend wordt ‘verlengd’. Wethouder Geldof zegt dat het een enorme uitdaging is de naar schatting 60.000 kerstbomen op te halen. De bomen worden daarom apart ingezameld, en versnipperd. Het materiaal wordt gebruikt als grondstof als bijvoorbeeld natuurlijke grondbedekker voor wandelpaden.

Dit jaar wordt de inzameling van kerstbomen wijkgericht uitgevoerd. Een kerstboom mag niet in de GFT-bak omdat ze niet gecomposteerd kunnen worden via het normale GFT-afval.