Er moeten extra maatregelen worden genomen om de overlast en vernielingen rondom winkelcentrum Tournoysveld tegen te gaan. Daarbij moet expliciet worden gekeken naar de….

inzet van cameratoezicht. Dat vinden de Woerdense VVD, het CDA, LijstvanderDoes, de Christenunie/SGP, de SP en Fractie Bakker. De partijen stellen in de motie die zij donderdag indienen dat de huidige aanpak tot nu toe nog geen einde heeft gemaakt aan de onacceptabele overlast. Inwoners en ondernemers van Tournoysveld hebben in gesprekken met de gemeente herhaaldelijk gevraagd om maatregelen, waaronder cameratoezicht.
De VVD wil het liefste camera’s inzetten: daarmee zou het veiligheidsgevoel van inwoners worden verbeterd. Daarnaast draagt de inzet van cameratoezicht bij aan de opsporing van strafbare feiten.