Logo HandbalUtrecht gaat vele extra miljoenen besteden aan de sportcapaciteit in de stad. Door de snelle toename van het aantal inwoners neemt ook de behoefte aan sportvelden en sportzalen drastisch toe.

Nu is er al een aanzienlijk tekort aan sportaccommodaties. De gemeente heeft becijferd dat er tot 2030 vier extra sporthallen nodig zijn.

Verder moet het aantal buitenvelden flink worden uitgebreid. Utrecht heeft acht nieuwe hockeyvelden nodig en ook moeten er extra voetbalvelden komen. Door ruimtegebrek wordt creativiteit verwacht bij de aanleg van voor grote sportvelden. Zo wordt er bij voorbeeld gedacht aan het creëren van een sportveld op het dak van de parkeergarage van de Jaarbeurs. Ook het efficiënter gebruik van bestaande velden is een optie. Na verwachting moet zo’n 27 miljoen euro extra worden geïnvesteerd.