Logo WeidevogelsDe provincie Utrecht heeft in het Natuurbeheerplan 2019 extra mogelijkheden voor weidevogelbeheer vastgelegd. Voor die periode is extra geld beschikbaar gesteld. Het gaat om de…

zogenaamde weidevogelkerngebieden waar de vogels meer kans hebben om succesvol hun kuikens groot te brengen.

Het Natuurbeheerplan geeft op verschillende kaarten met een toelichting aan voor welke terreinen er subsidie mogelijk is voor natuur- en agrarisch natuurbeheer in Utrecht.