Logo Fiets Rood asfaltDe gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk kan nog geen besluit nemen over een vrijliggend fietspad langs de Raadshuisweg en Zoutmansweg in Reeuwijk. Een extra onderzoek naar de…

aanleg van dat pad is nog niet afgerond. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk er volgend jaar over beslissen. Inmiddels is er al wel een bijeenkomst met de klankbordgroep geweest en heeft de werkgroep verkeerszaken zich over het onderwerp gebogen.