Er komen twee tijdelijke extra opvanglocaties om de druk op de Utrechtse daklozenopvang te verminderen. Vanaf half december komt er een extra locatie aan de Zeehaenkade voor opvang tijdens de koudweerregeling. Daarnaast komt er vanaf half februari 2022 een extra locatie aan de Biltstraat voor de algemene 24-uurs opvang van mensen die dakloos zijn. Ondanks alle inzet van partijen blijft de druk op de opvang op de daklozenopvang onverminderd hoog. Dit komt vooral doordat de uitstroom uit de opvang achterblijft omdat er niet genoeg betaalbare woningen zijn.