Logo Vluchtelingen2In december worden er 52 nieuwe statushouders gehuisvest op de Blekerijlaan 3 in Woerden. De gemeente Woerden, Ferm Werk Woerden en het Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart…

gaan hen helpen hun plek in de samenleving te vinden.

Voor Renée van Baal en Jacqueline van Leeuwen van het steunpunt is nog niet helemaal duidelijk wat dit inhoudt. Het is voor hen de eerste keer dat er zoveel statushouders tegelijkertijd op dezelfde plaats gehuisvest worden.

Wel is duidelijk dat extra handen altijd welkom zijn. Het steunpunt biedt vooral maatschappelijke en juridische begeleiding en helpt bij alles wat nodig is om te integreren in de gemeente. Daarna gaat het vooral om ondersteuning naar zelfstandigheid. Het meest tijdrovend zijn de aanvragen voor gezinshereniging aangezien de mannen en vrouwen apart gehuisvest worden in 1 persoonskamers.