Logo De Groene Buffer De Groene Buffer gaat niet akkoord met de herziene woningbouwplanning van de gemeente Woerden. Volgens de Groene Buffer blijkt daaruit dat er tot 2030…

tot 70% méér woningen worden gepland in het dorp Harmelen.

De Groene Buffer streeft naar behoud van de groene gebieden in de gemeente Woerden. De organisatie vreest dat polders als Haanwijk verder onder druk komen te staan. Het aantal woningen dat het college van burgemeester en wethouders in Harmelen zou willen bouwen, duidt er volgens De Groene Buffer op dat Woerden wil bouwen voor de Randstad.

De organisatie roept de gemeenteraad dan ook op om de nieuwe strategische woningbouw planning af te keuren. Het college wordt opgeroepen om samen met de Groene Buffer in te gaan op de daadwerkelijke behoefte en mogelijkheden van de bestaande bouwlocaties.

Foto: PR
50 groene buffer