Logo Water3 Vandaag gaat gemaal De Aanvoeder in werking treden, deze staat in De Meern. Het gemaal zorgt ervoor dat er zoet water vanuit het Amsterdam Rijnkanaal en…

de Lek naar West-Nederland komt. Op dit moment komt er te weinig zoet water via de Hollandse IJssel.

Zout water uit de Noordzee kan bij gebrek aan tegendruk komen tot aan Gouda. Dit zoute water is niet goed voor de natuur. Vandaar dat het gemaal vanaf vandaag functioneert.

Foto: PR
gemaal de aanvoerder