Logo Landgoed Bredius Na een periode van grootschalig onderhoud ligt het Landgoed Bredius er weer prachtig bij met gerenoveerde bruggen, een verlaagd waterpeil en vernieuwde paden.

Dat zegt wethouder Bolderdijk in een persbericht. Er is op een nieuwe, duurzame manier te werk gegaan. Zo werden nog bruikbare materialen zoveel mogelijk hergebruikt en voerde een lokale aannemer de werkzaamheden uit.

Een te hoge waterstand bedreigde het voortbestaan van de fruitbomen in de noordelijke boomgaard. Daarom zijn er tijdens het groot onderhoud ook enkele stuwen aangebracht in de sloten bij de boomgaard. Opvallend zijn de vernieuwde ‘schelpenpaden’ die door het hele park lopen. Tijdens de renovatie is er zoveel mogelijk gewerkt met duurzaamheid als uitgangspunt.

Foto: Gemeente Woerden
39 brediuspark