De werkzaamheden aan de kruising Hollandbaan-Waardsebaan verlopen in fasen. Daarbij wordt ernaar gestreefd dat het verkeer zo veel mogelijk van de kruising gebruik kan blijven maken.

De werkzaamheden starten op de Waardsebaan-Noord. Het weggedeelte van de Waardsebaan tussen de Voltaweg en de kruising met de Hollandbaan is vanaf 26 augustus afgesloten voor alle verkeer.

Er gelden omleidingen, ook voor fietsers. De omleidingen worden met borden aangegeven. De werkzaamheden zijn afgestemd met hulpdiensten en openbaar vervoer. De gemeente en de aannemer doen er alles aan om de hinder tot een minimum te beperken.

Op de app ‘Van Wijk Projecten’ vindt men de meest recente informatie over de werkzaamheden, de planning en de omleidingen. De app is gratis te downloaden in de app-stores.