Logo bevrijdingsdag Op een overvol Kerkplein in Woerden opende Fanfarekorps Excelsior zaterdagmorgen de feestelijkheden rond Bevrijdingsdag. Het orkest kreeg vocale ondersteuning…

van enkele Woerdens artiesten. Vooral de Woerdense “Star Sisters” wisten de sfeer er goed in te brengen. In uniform en vanuit een oude legertruck zongen zij een medley met nummers van de Andrew Sisters.

In de grote zaal van Plein 7 werd zaterdagmiddag het toneelstuk Brieven uit de oorlog opgevoerd. In het stuk wordt het verhaal verteld van zes bekende en minder bekende kinderen die zich in verschillende oorlogen, in verschillende landen en in verschillende periodes staande hielden door te schrijven.

Het stuk is geschreven voor scholieren, maar wist zeker ook het Woerdense publiek te beroeren.

Op het Kerkplein was het een komen en gaan van voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog en ook bij het Bevrijdingsfeest bij de Cattenbroekerplas was dankzij het uitstekende weer de stemming opperbest.

In de Bonaventurakerk werd Bevrijdingsdag afgesloten met een concert van Harmonie de Vriendschap en vrouwenkoor Koordaat. Na het Wilhelmus sloot Jan van Es, voorzitter Stichting 4 en 5 mei Woerden, met een dankwoord de festiviteiten af.

Foto’s: Anno Visser en Henk Wit