Afgelopen zondag zijn het vernieuwde Niftarlakepark en het nieuwe speelbos Zuilen feestelijk geopend. Wethouder Lot van Hooijdonk opende het park bij de nieuwe trappen aan de Huis te Zuylenlaan. Van ’s middags twee tot vijf uur was er een mini-festival met allerlei activiteiten in het speelbos aan de Fortlaan.

In 2015 nam een aantal bewoners het initiatief voor verbetering van het Niftarlakeplantsoen. De gemeente maakte er een project van en startte een co-creatieproces met de buurt.

Het nieuwe park is kleurrijker en natuurlijker. Het heeft meer verblijfswaarde, krijgt een betere waterkwaliteit en betere verbinding met de Vecht.

In het nieuwe speelbos kunnen kinderen uit de buurt spelen in een natuurlijke omgeving. Het speelbos met klimtoren en reuzenglijbaan, wilgenhutten, waterspelen, trekvlot, kabelbaan en boomstammenparcours wordt al veel gebruikt door buurtkinderen en kinderen van de tegenover gelegen buitenschoolse opvang en Scouting Zuilen. Een deel van de werkzaamheden is voltooid en een deel volgt later dit jaar.