Het tempo waarin ons klimaat verandert was onderwerp van een fel debat tijdens een avond over het klimaat in het gemeentehuis van Woerden.

Professor Harm Verbruggen en wetenschapsjournalist Marcel Croc konden het niet eens worden over dat tempo. Croc betoogde dat de tussentijdse cijfers aangeven dat de gebruikte rekenmodellen niet kloppen. Die zouden volgens Croc uitgaan van een te snelle verandering van het klimaat.

Verbrugge doet dat af als onzin die mensen op het verkeerde been zet. Hij ging er volgens bezoekers van de avond met gestrekt been in om Croc te overtuigen. De organisatie van de avond was in handen van Reem Bakker van de fractie Bakker.

Bakker omschrijft de avond als enerverend maar waar hij nog geen conclusie aan kan verbinden.

Foto’s: RPL Woerden