Logo Ferm WerkSociale werkvoorziening Ferm Werk doet het goed. Dat constateert het college van burgemeester en wethouders van Woerden naar aanleiding van de meest recente cijfers die Ferm Werk…

geeft gepubliceerd. In een raadinformatiebrief schrijft het college te verwachten dat dit jaar binnen de begroting kan worden afgesloten.

Burgemeester en wethouders hebben waardering voor de prestaties van de werkvoorziening. Zorg is er over het aantal mensen dat via de werkvoorziening aan het werk is. Dat aantal neemt toe en dat is volgens het college ongewenst. In de prestatieafspraak voor volgend jaar willen burgemeester en wethouders daar afspraken over maken.