Ferm Werk heeft heeft het eerste lustrum bereikt. De personeelsleden hebben dat met een feest gevierd. Ferm Werk is het werkbedrijf van Woerden,…

Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater en voert de Wet sociale werkvoorziening en Participatiewet uit. Het bedrijf helpt mensen zo veel mogelijk aan regulier werk door te kijken wat men als persoon kan.