Logo inhangen fietsbrug In Vleuten is een fietsbrug geplaatst over het riviertje Bijleveld dat in Harmelen uitmondt in de Leidse Rijn. De brug maakt deel uit van het recreatieve fietspad ‘De Rivier’…

dat wordt aangelegd tussen Leidsche Rijn en Vleuten en twee kilometer lang gaat worden. In augustus dit jaar is gestart met de aanleg van het fietspad dat begint op de Verlengde Parkweg ter hoogte van het spoor en doorloopt tot aan de Bijleveldweg.

Zuidelijker op de Bijleveldweg gaat het fietspad verder en sluit vervolgens aan op de Breudijk in Harmelen. Op twee plaatsen kruist het fietspad het riviertje Bijleveld. Op die plekken worden composietbruggen aangelegd, waarvan de eerste onlangs is geplaatst.

Naar verwachting kan het fietspad in 2018 klaar zijn.

Foto: PR
inhangen fietsbrug