B&W kiest ervoor om de fiets prioriteit te geven voor verkeersverplaatsingen binnen de gemeente. Dit vertelt wethouder Arjan Noorthoek naar aanleiding van de strategienota Verkeersvisie, die deze week aan de gemeenteraad is aangeboden.

De gemeente wil vrijliggende hoofdfietsroutes inrichten. Deze routes worden opgenomen in gladheidsbestrijdingsplannen. Als een hoofdfietsroute een autoroute kruist, krijgt de fiets voorrang. Als dit niet verenigbaar is met de doorstroming van het autoverkeer, gaat de gemeente onderzoeken of een ongelijkvloerse kruising mogelijk is, of dat verkeerslichten gebruikt moeten worden.

Naast de hoofdroutes komen er voor fietsen secundaire routes. Dit zijn ontsluitingen tussen wijken, winkelcentra en scholen. Als dat nodig is komen langs de secundaire routes fietsstroken van minimaal 1,50 m breed. Fietsers krijgen op deze secundaire routes niet standaard voorrang.

Foto’s: Henk Wit – Als een hoofdfietsroute een autoroute kruist, krijgt de fiets voorrang