Logo Fiets Rood asfaltFietsers die vanuit Utrecht of Nieuwegein IJsselstein binnenrijden, dreigen al snel te verdwalen door gebrek aan goede bewegwijzering. De gemeente wil hier iets aan doen en gaat voor het…

eind van jaar zorgen dat er een goede bewegwijzering komt, schrijft het AD.

Het knelpunt kwam naar voren bij het opstellen van de Fietsvisie IJsselstein 2017 die in september door de gemeenteraad wordt behandeld. Andere knelpunten uit de Fietsvisie zijn een tekort van honderden fietsenstallingen en een gebrek aan bewaakte stallingen voor elektrische fietsen. Verder zijn er hiaten in het recreatief fietsnetwerk en onvoldoende veilige fietspaden in het buitengebied. Dat laatste wordt dit najaar op de Noord IJsseldijk aangepakt met fietssuggestiestroken.

Verantwoordelijk wethouder Hans Lappee had er liever vrijliggende fietspaden gezien, maar dat kost enkele miljoenen euro’s en is dus te duur.