Logo FietsrouteFietsers voelen zich minder eenzaam en gezonder dan andere verkeersdeelnemers, zowel fysiek als mentaal. Dat staat in een artikel, dat verscheen op de website van…

fietsberaad.nl, die zijn oorsprong in Utrecht heeft.  Het bericht is gebaseerd op een studie van de Europese Unie.

In het onderzoek werd gekeken naar verbanden tussen vervoerswijzen en gezondheid. Daaruit blijkt dat fietsers zich beter voelen dan automobilisten en gebruikers van het openbaar vervoer.
Zij scoren naar eigen inzien beter op emotionele controle, psychologisch welbevinden, energieniveaus en stress.
Daarnaast geven fietsers het minst vaak aan zich eenzaam te voelen en wordt contact met vrienden en familie het positiefst beoordeeld.

De studie werd onder leiding van ISGlobal uitgevoerd door een samenwerking tussen een groot aantal Europese universiteiten.