Logo Fietsersbond1De Fietsersbond in Utrecht heeft woensdag actie gevoerd tegen het voorgenomen fietsverbod op een deel van de Oudegracht. Met fietspompen waren vrijwilligers van de bond op het…

Domplein present om banden van passerende fietsers op te pompen. Met de actie wilde de bond protesteren tegen het fietsverbod dat de gemeente met ingang van 1 januari 2018 tussen 10.00 en 18.00 uur wil instellen. Het argument is dat het op sommige plekken langs de Oudegracht te druk en te vol is.

De Fietsersbond is het niet eens met deze maatregel en stelt een alternatief plan voor. Maak van de straat een wandelstraat waar fietsen te gast zijn is het idee. Volgens de bond bestaat in Haarlem al een dergelijke wandelstraat en daar blijkt goed te werken.