Afgelopen vrijdag zijn raadsleden van CDA Woerden met de Fietsersbond op fietsexcursie geweest. Tijdens de rit zijn een aantal fietsknelpunten in Woerden bezocht. Ook zijn er voorbeelden gegeven voor verbetering van de fietsveiligheid. Woningbouw rond het station in Staatsliedenkwartier, Snel en Polanen en Waterrijk zorgt ervoor dat veel fietsroutes veranderen.

Bouwwerkzaamheden leiden tot tijdelijke situaties waarbij niet altijd gedacht wordt aan fietsers. CDA Woerden wil meer aandacht voor de fietsveiligheid bij werkzaamheden en ontwikkeling van gebieden. De fietstocht met de Fietsersbond heeft volgen CDA Woerden nieuwe aandachtspunten naar voren gebracht.