Logo GroenLinks UtrechtGroenLinks Utrecht wil van de provincie antwoorden op de vraag of zij weten welke knelpunten er zijn met betrekking op het sneeuwvrij houden van fietspaden. In december vorig jaar…

viel er veel sneeuw en werd er niet overal goed sneeuw geruimd. Vooral op fietspaden en busbanen ontstonden een aantal knelpunten.

Statenlid Huib van Essen zegt dat de provincie de ambitie heeft de fiets en het openbaar vervoer een volwaardig alternatief te laten zijn dus is het van belang dat fietsroutes en busbanen goed sneeuwvrij worden gehouden. Het is ook niet duidelijk op welke routes gestrooid worden en welke niet.

Als laatste wil de fractie weten of het college bereid is om samen met gemeenten ervoor te zorgen dat het hoofdfietsroute- en OV-netwerk net zo goed als het autonetwerk wordt onderhouden tijdens winterse omstandigheden.