Eind deze week zal een afvaardiging van D66 Woerden per fiets bezoeken in het kader van de provinciale verkiezingen. Elke dag wordt er een andere route van 66 kilometer …

gefietst naar plaatsen waar provincie, gemeenten en andere organisaties samenwerken aan oplossingen voor een duurzame toekomst van Utrecht op het gebied van energie, natuur en water.

De partij spreekt met een polderwachter en een loco-dijkgraaf, bekijkt van dichtbij een veld vol zonnepanelen, bezoekt een slim plein voor elektrische auto’s en een berg die veel wateroverlast veroorzaakt.

Kandidaat Lyke Veen fietst alle drie de dagen mee. Ze krijgt gezelschap van landelijke en regionale politici, kandidaat-statenleden en hopelijk veel andere fietsers.