Logo Geld 9Volgens de meerjarenbegroting van Bodegraven/Reeuwijk is er in 2017 zo’n 76 miljoen te verdelen. De helft is bestemd voor algemene dekkings-middelen, overhead en onvoorzien.

Van de andere helft gaat het grootste deel, 25,7 miljoen, naar het programma leven, leren en werken. Voor wonen en leefomgeving is 7,6 miljoen uitgetrokken, voor het programma samenwerken, ondernemen en dorpspromotie 3,7 miljoen en voor bestuur en dienstverlening 2 miljoen.

Tijdens de bespreking van de kadernota heeft de gemeenteraad aangegeven dat de schuld niet mag oplopen. Dat dit toch gebeurt komt doordat er geld geleend moet worden voor de nieuwbouw van de Verhoeff-Rollmanschool en voor de renovatie van basisschool De Brug in Nieuwerbrug. In de begroting is geen rekening gehouden met een lening voor de nieuwbouw van zwembad De Kuil die tussen de 9 en 11 miljoen zal bedragen. Het college heeft een aflossing op de lening van 7,5 miljoen begroot.