Logo Geld 5De financiĆ«le positie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt langzamerhand beter. Ten opzichte van 2014 is de financiĆ«le positie van de gemeente zelfs sterk verbeterd maar…

ten opzichte van andere gemeenten in Nederland loopt zij nog flink achter. Dit blijkt uit de meerjarenbegroting 2018 – 2021 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

In 2018 is de leningenportefeuille begroot op bijna 140 miljoen en de inkomsten op 84 miljoen euro. Ten opzichte van andere gemeenten zijn de schulden t.o.v. de inkomsten nog steeds hoog. 97% van de Nederlandse gemeenten heeft een lagere schuldquote dan Bodegraven-Reeuwijk. De verhouding tussen bezittingen en schulden is bij 72% van de Nederlandse gemeenten beter dan in Bodegraven-Reeuwijk.