Logo Geld 5Volgens de meirapportage van het gemeentefonds van het Rijk heeft gemeente De Ronde Venen een financiële meevaller voor 2017 van 825 duizend euro. Gemeenten krijgen deels geld…

uit dit fonds voor vrije besteding om hun taken te kunnen uitvoeren. Het gemeentefonds informeert de gemeenten een aantal keren per jaar over wijzigingen in deze algemene uitkering waardoor er berekenend kan worden hoe hoog hun bijdrage wordt.

Aan de hand van de begroting van 2018 tot 2020 kan derhalve gerekend worden op meevallers variërend van 1,8 miljoen euro in 2018 tot 3 miljoen in 2020. Bij de begroting van De Ronde Venen voor 2018 zal aangegeven worden hoe de meevallers gebruikt worden.