Logo Geld 4Het jaarlijkse overzicht van de financiële situatie van de gemeente Nieuwegein laat zien dat de financiële positie in 2016 is verbeterd. De verbetering komt onder meer tot stand door…

het aanbreken van de reserves. Door behoedzaam financieel beleid van de afgelopen jaren is dit resultaat bereikt. We faciliteren zo goed mogelijk en blijven zorgvuldig met ons uitgavenpatroon omgaan’, aldus wethouder Johan Gadella van Financiën.

De Toekomstvisie voor Nieuwegein 2025 kreeg in 2016 verder invulling met de nieuwe winkelvisie en opnieuw te bepalen woningbouwopgave. Het project ‘Betere Buurten’ leidde tot vernieuwingsplannen voor Merwestein, de Sluyterslaan en Rijtuigenbuurt. Ook is er samen met de stad gewerkt aan de vernieuwingsopdracht voor verouderde sport- en onderwijsgebouwen.