De stichting Vrienden van het Vogelpark kan nog steeds nieuwe vrienden gebruiken.

De volière aan de Oostsingel in Woerden werkt zonder subsidie van de gemeente. Twee vrijwilligers zorgen dagelijks voor het schoonhouden van de hokken en het voeren van de vogels. Ook verrichten ze zo nodig lichte herstelwerkzaamheden.

De volière kan in stand blijven dankzij de financiële ondersteuning van sponsors. De kosten voor de exploitatie worden bijeengebracht door de vele vrienden, maar voor enige herstelwerkzaamheden is de stichting op zoek naar nieuwe sponsors, die dit willen financieren.

Vriend van het vogelpark worden kost 25 euro per jaar.

Foto’s: Anno Visser