Logo Gemeente De Ronde VenenDe financiën van de gemeente De Ronde Venen zijn op orde. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders van die gemeente bij het presenteren van de begroting voor volgend jaar.

Volgens het college laten de cijfers een gezond beeld zien. Zo sluit de programmabegroting met een positief saldo van bijna 400.000 euro. Ook de meerjarenbegroting – een overzicht van hoe de gemeentelijke financiën zich ontwikkelen – laat tot 2020 positieve cijfers zien terwijl de reserves de komende jaren groeien.

De Ronde Venen geeft volgend jaar 89,4 miljoen euro uit. De inkomsten zijn dus net iets hoger.