Logo sociaal domein De behandeling van het sociaal domein heeft tijdens de behandeling van de begroting door de gemeenteraad van Woerden voor een flinke discussie gezorgd.

Het CDA wilde vooral budgetoverschrijdingen voorkomen.

Progressief Woerden legde de nadruk op mee doen aan de samenleving waarmee moet worden voorkomen dat mensen op termijn extra zorg nodig hebben. De twee partijen die aanvankelijk lijnrecht tegenover elkaar stonden vonden elkaar uiteindelijk. Daarmee werd voorkomen dat projecten als ‘Stapje Fitter’ en ‘Automaatje’ moeten worden stopgezet. ‘Stapje Fitter’ richt zich op de re-integratie van mensen die al lang thuis zitten en met ‘Automaatje’ stellen vrijwilligers hun eigen auto beschikbaar om voornamelijk ouderen hun huis uit te krijgen.

De gemeenteraad nam een amendement van CDA, VVD en Progressief Woerden aan waarin het college opdracht krijgt om met goed onderbouwde plannen te komen. In ruil daarvoor kan het college de gevraagde budgetten voor participatie alsnog inzetten.