Logo InbraakVakbond FNV in Utrecht vindt dat de criminaliteitscijfers die staatssecretaris Harbers onlangs presenteerde niet kloppen. De gegevens die het WODC, het onderzoeksinstituut van…

het ministerie, hanteert in zijn modellen zijn niet betrouwbaar. Volgens de FNV blijven 3,5 miljoen delicten onder de radar en leidt 82 procent van de geregistreerde misdaad niet tot vervolging.

Uit een vertrouwelijke discussienota van de top van de politie en het Openbaar Ministerie zou blijken dat cijfers uit verschillende rapporten niet in de modellen van het WODC zijn opgenomen. Hierdoor is een onjuiste berekening ontstaan van de benodigde capaciteit, meldt de FNV.

De vakbond wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt door de Algemene Rekenkamer naar de werkelijke criminaliteitscijfers in Nederland.