Logo Leegstand Te Huur KantorenOm de kantorenleegstand op Middelland aan te pakken ontwikkelt de gemeente een nieuwe visie op dit bedrijventerrein, in samenwerking met o.a. vastgoedeigenaren en…

vastgoedgebruikers, makelaars en woningcorporaties. De zuidkant van de Middellandbaan blijft bedrijventerrein, maar Middelland-Noord zal worden bestemd voor woningbouw. Dat kan door bedrijfspanden om te bouwen of nieuwbouw.

Omdat de grond duur is zal het hoogstedelijke bouw worden. Ook zal er ruimte komen voor recreatie, veel groen, en voorzieningen zoals horeca, sportgelegenheid en enige detailhandel. Voordeel van Middelland-Noord is dat het dicht bij het station en het centrum ligt. Omdat er nog een aantal bedrijven in Middelland-Noord zitten zal de omschakeling naar woongebied heel geleidelijk gaan en kunnen de plannen ook tussendoor steeds worden aangepast. Daardoor zal de hele realisatie van Middelland over 10 à 15 jaar zijn voltooid.

Op 8 juni wordt deze visie in de commissie Ruimte besproken. Wethouder Ten Hagen hoopt dat de raad op 22 juni akkoord gaat zodat nog voor de verkiezing met de ontwikkeling van Middelland kan worden begonnen.