Logo Gemeente Woerden 1De heer Fok de Wit kreeg woensdagavond een gemeentelijke onderscheiding. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Molkenboer tijdens het…

jaarlijkse diner van de commissie van bezwaar- en beroepschriften. De Wit neemt na bijna 30 jaar afscheid van deze commissie. Hij heeft al die jaren gefungeerd als voorzitter. De heer De Wit stopt in maart a.s. in verband met de nieuwe gemeenteraad en stelt zich niet opnieuw beschikbaar. Naast zijn rol als adviseur is De Wit gedurende 15 jaar lid geweest van de gemeentelijke ombudscommissie.

De heer De Wit is verder actief in het bestuur van Stoomgemaal Teijlingens. Hij was ook een aantal jaren vicevoorzitter geweest bij VVD Woerden.