Logo Geld armoedeUtrecht wil in september starten met een fonds, waarmee de gemeente de schulden van jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar tijdelijk overneemt. Dit fonds is een nieuwe…

maatregel binnen de stedelijke aanpak van armoede en schulden. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over dit voorstel van het college.

Deelname staat open voor jongvolwassenen die buiten de reguliere schuldhulpverlening vallen met voldoende motivatie om hun financiƫle problemen aan te pakken. Zij nemen verplicht deel aan een educatie- en begeleidingstraject om hun huishoudboekje structureel op orde te krijgen.

In Nederland heeft 14,5 procent van de jongvolwassen risicovolle schulden of betalingsachterstanden. De gemiddelde schuld bedraagt 15 duizend euro. Jongeren hebben vooral schulden bij de zorgverzekering, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB).