Bodegraven-Reeuwijk hoorde vorig jaar bij de gemeenten die geld kregen uit de ‘stroppenpot’ en hebben nu opnieuw forse tekorten op de jeugdhulp en de Wmo. De rijksbijdrage voor de tekorten op beide posten over 2016 en 2017 hebben slechts een beetje geholpen.

Het fonds keerde eind vorig jaar eenmalig 200 miljoen euro uit aan bijna tachtig gemeenten, die een tekort hadden van twintig euro per inwoner. Bodegraven-Reeuwijk ziet onder meer een toename in het aantal jongeren dat een beroep doet op de jeugdzorg en een toename van het aantal Wmo-aanvragen, als gevolg van de door het Rijk opgelegde invoering van het Wmo-abonnementstarief.

De begroting van Bodegraven-Reeuwijk is deze week aan de raad aangeboden en daarin wordt zowel binnen als buiten het sociaal domein bezuinigd.