Logo Fietspad tegels Woerden moet diep in de buidel tasten om de openbare ruimte weer op orde te krijgen. In het verleden blijkt er niet gereserveerd te zijn voor zaken als het vervangen…

van riolering, beschoeiing en wegen. Menig inwoner van Woerden klaagt over slecht onderhoud van het openbaar groen, onkruid tussen stoeptegels en te veel kuilen in de bestrating.

Verantwoordelijk wethouder Ivo ten Hagen begrijpt deze klachten van de mensen wel. Zij weten waar ze over praten, zegt hij in RPL Actueel. Vroeger was het niet goed georganiseerd. Er werd wel geld gereserveerd voor normaal onderhoud maar er was nooit echt ruimte voor investeringen in vervangingen.

Zijn voorganger heeft het beheer van de openbare ruimte geprofessionaliseerd. Inmiddels is alles goed in beeld gebracht en is precies te zien welke vervangingen er nodig zijn, aldus Ten Hagen.