Logo BouwProvincie Utrecht zet een forse streep door de nieuwbouw van zelfstandige kantoren en wil zo’n drie miljoen m² aan nieuwbouwmogelijkheden schrappen. Dat is een reductie van 87 procent…

van de zogenoemde plancapaciteit dat leegstand van kantoren moet tegengaan, zonder dat Utrecht inboet als toplocatie voor bedrijven en instellingen. De provincie Utrecht heeft een structurele overcapaciteit aan kantoorruimte, waardoor zelfs met de economische groei van dit moment te veel kantoorruimte leeg staat. Toch bieden de gemeenten in hun bestemmingsplannen nog steeds te veel ruimte voor het bouwen van nieuwe kantoren.

Met een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) Kantoren wordt de nieuwbouw op de behoefte in de hele regio afgestemd. Dit plan heeft betrekking op locaties binnen tien Utrechtse gemeenten, waaronder Woerden. Daarmee wordt bereikt dat alleen nieuwe kantoren worden gebouwd waaraan behoefte is en waar dit niet leidt tot meer leegstand.